Müşteri Hizmetleri212 352 1233
Split Klimalar

Konutlarda ve işyerlerinde kullanılan klimalar farklı teknolojilerle tasarlanmaktadır. Ancak en fazla kullanılan teknoloji split klima teknolojisidir. Peki, split klima nedir? Bu klimalarda soğutucu akışkan olarak klora flora hidro karbon gazları ya da R 410 A gazlar kullanılır. Ayrıca ısı pompalı olarak tasarlanan bu cihazlar, mevsimsel geçişlerde ısıtma amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Kompresörünün dış ünitede yer aldığı bu klimaların iç ünitelerinde fan motoru ve evaporatör mevcuttur. İç ve dış üniteler arasında gaz transferi ise yalıtımlı bakır borular aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu klimada soğutucu akışkan, iç üniteye sıvı girer, gaz çıkar. Bu değişimle birlikte ortamdaki ısı alınır ve serinlik meydana gelir. Dış üniteye buharlaşarak gelen gaz, burada sıvı hale dönüşürken ortama ısı verir.

Klimada ısı transferi gerçekleştirilmektedir.  Havanın hareketi söz konusu değildir. Bu çevirime “soğutma çevirimi” adı verilir. Sistemin tersine çalışmasına ise “ısıtma çevirimi” adı verilir. Bu çevirimde kompresörden buharlaşmış şekilde çıkan gaz, evaporatöre geldiğinde sıvı fazına geçer. Bu durumda da ortama ısı verir. Günümüzde, klora flora hidro karbon gazları yasaklanmıştır ve R 410 A gazlar kullanılmaya başlamıştır. Split klima sistemleri; mono ve multi sistemler olarak ikiye ayrılırlar. Mono splitler iç ve dış üniteden oluşurlar. Multi split klimalar ise iki ya da üç iç üniteden meydana gelir.